Kontaktujte mě

Děkuji Vám za návštěvu webových stránek a zájem o nabízené služby. Pro rychlejší vyřízení Vaší poptávky,  prosím zašlete na e-mail petruskova@geolozka.cz níže uvedené informace nebo mne kontaktujete telefonicky na čísle +420703659803.

Prosím o zaslání následujících informací o:

  • lokalitě - obec, kraj, katastrální území, předmětná parcela či parcely; 
  • stavbě - typ stavby (např. RD, komerční stavby, parkoviště, komunikace), charakter (půdorysná velikost, počet podzemních a nadzemních pater), uvažovaný způsob založení (piloty, mikropiloty, patky, pásy, deska);  prosím o připojení koordinační situace stavby pro představu umístění stavby na pozemku;
  • cílech průzkumu - uveďte, co má být navrženým geologickým průzkumem řešeno (např. založení objektu, nakládání se srážkovými vodami, nakládání s odpadními vodami (posudek pro ČOV), odvodnění stavební jámy, měření bludných proudů, měření radonu, apod.), nebo přímo uveďte typ průzkumu (IGP, HGP, KP, PP, ZPF, doplňkové činnosti), o který máte zájem;
  • objednateli - kontaktní osoba, e-mail, telefon.

Na základě zaslané poptávky, prověřím, zda se lokalita nenachází v ochranném pásmu (důvody časové prodlevy prací) a následně  zpracuji a zašlu cenovou nabídku s uvedením termínu realizace průzkumu a předání závěrečné zprávy (termíny již budou zohledňovat případné časové prodlevy z výše uvedeného důvodu). 


V případě potřeby, zájmu či domluvy konzultační schůzky, v předem stanovený den a čas, se společně setkáme v kanceláři na adrese:

Ruská 398/43, Ostrava-Vítkovice.


Korespondenční údaje

GEOložka   /   Ing. Lenka Petrušková, Ph.D.   /   Ruská 398/43, 703 00  Ostrava Vítkovice


Fakturační údaje

Ing. Lenka Petrušková, Ph.D.   /   Hraniční 134   /   742 83  Klimkovice-Václavovice   /   Česká republika

IČO: 68323077   /   DIČ: CZ7962315251   /   ID datové schránky: b3d6ayd   

bankovní spojení (ČSOB): 335314976/0300

kontaktní údaje
kontaktní údaje